En viktig del av MORGANs verksamhet består i att ta fram regler för branschen. Idag finns två regeldokument: Code of Conduct styr hur mobila innehållstjänster får säljas medan de affärsetiska reglerna är normer som alla medlemmar i MORGAN följer.

För att underlätta efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har MORGAN till sina medlemmar tagit fram en mall till personuppgiftsbiträdesavtal och mall för register över behandlingar.

laddar...   Hämtar CoC - A2P-Messaging (eng).pdf

Vänta medan nedladdningen startar. Om det blir några problem, vänligen kontakta webmaster (info@morganforum.com).
Back to the file list.

regler