Antingen är händelse _id inte i databasen, eller så finns det mer än en händelse med detta id! (4)

Kommande ...