Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

mBlox

mBlox är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Headquartered in Sunnyvale, California, mBlox is the world’s largest mobile transaction network specializing in providing operator connectivity and mobile billing capabilities to businesses around the globe. In simple terms, mBlox is the intermediary between businesses and the mobile operators managing the delivery and billing of mobile content and services.

Kontaktperson: Jonas Ingelström 08-791 27 00

Läs mer på http://www.mblox.com

Våra medlemmar

MORGAN har idag 23 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • mBlox (ordinarie)
  Logotype för mBlox
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • Paytech System (ordinarie)
  Logotype för Paytech System
 • Unwire Sweden (ordinarie)
  Logotype för Unwire Sweden
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx
 • TellusTalk (ordinarie)
  Logotype för TellusTalk
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • TeliaCompany Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaCompany Sverige AB
 • SMS Teknik AB (ordinarie)
  Logotype för SMS Teknik AB
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB