Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

Swedbank AB

Swedbank AB är ordinarie medlem i branschorganisationen MORGAN

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har 9 miljoner privatkunder och 475 000 företagskunder. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige, drygt 290 kontor i de baltiska länderna samt drygt 190 kontor i Ukraina.

Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 17 000.

Kontaktperson: Edvin Nygaard 070-661 2351

Läs mer på http://www.swedbank.se

Våra medlemmar

MORGAN har idag 22 medlemsorganisationer. Se medlemslistan för mer information om respektive organisation: kontaktperson, adresser och telefonnummer, med mera.

Hela medlemslistan

Bland våra medlemmar hittar du bland andra

 • Aftonbladet (ordinarie)
  Logotype för Aftonbladet
 • Viatel (ordinarie)
  Logotype för Viatel
 • PayEx (ordinarie)
  Logotype för PayEx
 • 21st Century Mobile (ordinarie)
  Logotype för 21st Century Mobile
 • Swedbank AB (ordinarie)
  Logotype för Swedbank AB
 • Kista Mobile and Broadband Showcase (ordinarie)
  Logotype för Kista Mobile and Broadband Showcase
 • Paytech System (ordinarie)
  Logotype för Paytech System
 • Valtech (ordinarie)
  Logotype för Valtech
 • Cypoint Systems Innovation (ordinarie)
  Logotype för Cypoint Systems Innovation
 • Mobile Sorcery (ordinarie)
  Logotype för Mobile Sorcery
 • Echovox (ordinarie)
  Logotype för Echovox
 • Cellsynt AB (ordinarie)
  Logotype för Cellsynt AB
 • Sergel Kredittjänster AB (ordinarie)
  Logotype för Sergel Kredittjänster AB
 • Tele 2 (associerad)
  Logotype för Tele 2
 • SMS Teknik AB (ordinarie)
  Logotype för SMS Teknik AB
 • TeliaCompany Sverige AB (associerad)
  Logotype för TeliaCompany Sverige AB
 • Sinch (ordinarie)
  Logotype för Sinch
 • Hi3G Access AB (associerad)
  Logotype för Hi3G Access AB
 • Generic Mobile Systems Sweden AB (ordinarie)
  Logotype för Generic Mobile Systems Sweden AB
 • Telenor Sverige AB (associerad)
  Logotype för Telenor Sverige AB
 • Netsize IPX AB (ordinarie)
  Logotype för Netsize IPX AB
 • TellusTalk (ordinarie)
  Logotype för TellusTalk