Medlemmarna i branschföreningen MORGAN medverkar aktivt och tillsammans till att Sveriges mobila tjänstesektor växer, utvecklas och mognar. Du hittar branschens viktigaste aktörer i vår medlemslista.

Varför bli medlem?

  • Som medlem stödjer ni den mobila tjänstebranschens påverkan på relevanta parter och ni kan säkerställa att viktiga frågor drivs.
  • Ni får möjlighet att driva frågor i MORGANs namn genom medlemmarnas samlade kontaktnät, och genom att bilda arbetsgrupper tillsammans med andra medlemmar.
  • Medlemskapet i MORGAN är en kvalitetstämpel. Detta eftersom att alla medlemmar förbinder sig att följa Code of Conduct, de regler som branschen kommit överens om att följa, samt MORGANs affärsetiska regler.
  • Som medlem ingår ni i ett av de viktigaste nätverken i det mobila Sverige och får därigenom kontakt med beslutsfattare hos de ledande aktörerna i mobilbranschen, d.v.s. operatörer, medier, myndigheter, applikationsutvecklare, hårdvarutillverkare etc. Detta genom regelbundna nätverksträffar, arbetsgrupper och tillgång till kontaktdetaljer.

Särskilda förmåner för medlemmar

  • Fri tillgång till alla rapporter, sammanställningar och analyser om branschen som MORGAN producerar.
  • Exponering (med länk) på MORGAN:s site.
  • Inbjudan och gratis deltagande på Morgan Seminar.

Medlemsansökan till Branschorganisationen MORGAN

Alla företag eller andra organisationer som är verksam i den svenska branschen för mobila tjänster kan ansöka om medlemskap i branschföreningen.

Välkommen med din ansökan!