Bulk SMS

Bulk SMS, "A2P - Messaging" avser när t ex företag skickar stora mängder av SMS till en vald målgrupp eller till enskilda individer, t ex kunder eller anställda.
Det kan vara t ex avisering av paket eller påminnelse om ett läkarbesök.
Medlemmar som levererar tjänster inom Bulk SMS: