Premium SMS

Premium SMS, "charging SMS" eller "Carrier Billing" avser när en innehållsleverantör säljer/erbjuder tjänster via SMS och tar betalt för tjänsten. Det kan vara t ex röstning under ett TV-program eller att betala för en upplysningstjänst.
Medlemmar som levererar tjänster inom Premium SMS: