En viktig del av MORGANs verksamhet består i att ta fram regler för branschen

Idag finns två regeldokument:

Code of Conduct – A2P-Messaging anger de affärsetiska normer som alla medlemmar i MORGAN följer

Code of Conduct – Carrier Billing styr hur mobila innehållstjänster får säljas.

För att underlätta efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har MORGAN för sina medlemmar tagit fram en mall för personuppgiftsbiträdesavtal och mall för register över behandlingar.

CODE OF CONDUCT – A2P-Messaging

Icon
Code of Conduct - A2P-Messaging 1 Mars 2022 Svenska

Icon
Code of Conduct - A2P-Messaging 1 March 2022 English

CODE OF CONDUCT – Carrier Billing

Icon
Code of Conduct Carrier Billing 1 Juli 2023 svenska

Icon
Code of Conduct – Carrier Billing 1 July 2023 English

GDPR – Avtal för Personuppgiftsbiträde

Enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 28.3 skall ett personuppgiftbiträdesavtal upprättas mellan den som är personuppgiftsansvarig och dess biträde. MORGAN har tillsammans med TechLaw tagit fram en mall för ett sådant avtal.

Icon
Avtal Personuppgiftsbiträde – Mall

Mall för personuppgiftbiträdesavtal.


Icon
Avtal Personuppgiftsbiträde – Bilaga 1 – Instruktioner

I bilagan ger personuppgiftsansvarig instruktioner till biträdet hur personuppgifterna får behandlas.


Icon
Avtal Personuppgiftsbiträde – Bilaga 2 – Säkerhetsåtgärder

I bilagan avtalas vilka säkerhetsåtgärder som personuppgiftsbiträdet är skyldigt att implementera för att skydda personuppgifter som behandlas åt personuppgiftsansvarig. Se det som en bruttolista och ta endast med de krav som är relevanta för aktuell tjänst.

Icon
Register över behandlingar - Personuppgiftsbiträde Ansvarig

Excel-mall som underlättar att upprätta personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde: Ansvarig


Icon
Register över behandlingar - Personuppgiftsbiträde Biträde

Excel-mall som underlättar att upprätta personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde: Biträde