MORGAN bidrar med kunskap kring mobila branschens behov och intressen så som mobila betalningar och juridik. Vi tar fram gemensamma regler samt riktlinjer som främjar en god och hållbar marknad samt ger våra medlemmar möjligheten att mötas och nätverka med de bästa från branschen för ökad inspiration, kunskap och innovation.

De tjänsteområden som Morgan arbetar inom är:

Bulk SMS (A2P – Messaging) vilket avser när t ex företag skickar stora mängder av SMS till en vald målgrupp eller till enskilda individer, t ex kunder eller anställda.
Det kan vara t ex avisering av paket eller påminnelse om ett läkarbesök.
Premium SMS (charging SMS/Carrier Billing) avser när en innehållsleverantör säljer/erbjuder tjänster via SMS och tar betalt för tjänsten. Det kan vara t ex röstning under ett TV-program eller att betala för en upplysningstjänst.

Om oss

Branschorganisationen MORGAN är en sammanslutning av företag verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn. Bland annat tar MORGAN fram gemensamma regler för branschen och arbetar aktivt för att underlätta för nya aktörer och sprida kunskap om hur branschen fungerar. Arbetet bedrivs i ett antal arbetsgrupper tillsatta på initiativ av medlemmarna. I arbetsgrupperna drivs såväl långsiktiga frågor som mer tillfälliga ärenden. De frågor som drivits i MORGANs arbetsgrupper är bland andra etiska frågor, tekniska standarder, affärsmodeller med mera. En av MORGANS huvudaktiviteter är events som hålls tre till fyra gånger per år. Eventen behandlar aktuella ämnen som är av intresse för nätverket där fokus läggs på seminarier, workshops och nätverkande.

Våra medlemmar finns inom områdena innehållstjänster, underhållning, rösttjänster, sms och andra bärartjänster samt teknikleverantörer till dessa. Vi verkar för våra medlemmars intressen i press, gentemot kunder och allmänhet och agerar kommunikationskanal i kontakterna mellan branschen och övriga intressenter.

Är ditt företag aktivt i denna bransch? Hör av dig eller skicka en ansökan, så berättar vi mer.