För 2021 finns det ännu inga planerade events på grund av den rådande pandemin.

Morgans föreningsstämma 2021 kommer att hållas digitalt. Morgans medlemmar kommer att få en inbjudan i god tid före att stämman hålls.

Powered by Events Manager