Välkommen till Morgan Event 5 oktober 2023

På Morgans nästa event kommer vi att tala om den generella utveckling på SMS-marknaden, inkl. de problem och utmaningar som finns i Sverige. Exempel på ett av de mest aktuella fenomenen är ”Artificially Inflated Traffic”. Du kommer bli bekant med vad det innebär, vilka fler problem som finns och hur vi som marknad försöker stävja problemen samt hur Polisen försöker bekämpa detsamma.

När: Torsdag 5 oktober kl. 14-16:30
Var: United Spaces Stockholm Waterfront, Klarabergsviadukten 63, Stockholm

Polisen
Polisen har identifierat en snabb ökning av bedrägerier som sker genom att framförallt äldre luras på sina besparingar genom så kallad vishing (voice) och smishing (sms). De kartlägger och bekämpar dessa bedrägerier med de resurser som står till buds. Ett utökat samarbete mellan Polisen och operatörerna har inletts för att tillsammans försöka begränsa bedrägerierna.

Björn Seeth och Linda Hedenberg från Polisen kommer och berättar om hur bedrägerierna går till, vad som görs idag för att stävja detta och hur vi ska jobba framåt för att i möjligaste mån förebygga att det inträffar.

Tele2
Från Tele2 kommer Peter Balint, som är uppfinnare, arkitekt och utvecklare av deras egenutvecklade maskininlärningslösning som förebyggande missbruk av SMS. Den är designad för att skydda deras abonnenter och affärspartners från skräppost och bedrägeri, vilket vi kommer få höra mer om. Presentationen kommer att hållas på engelska.


Nyheter i Morgans uppförandekod

Morgan kommer ta tillfället i akt och berätta om de förbättringar som skett i den senaste upplagan av Morgans uppförandekod (code-of-conduct).

Anmälan, maila: info@morganforum.se