Cellsynt AB

Cellsynt AB grundades 2003 och har sedan dess haft förtroendet att leverera våra tjänster världen över, åt allt från företag och föreningar till börsnoterade bolag och myndigheter. Denna bredd ställer höga krav på vår tillförlitlighet, skalbarhet och kompetens, vilket resulterat i en kvalitetsnivå som kommer alla våra kunder till fördel – stora som små.

Vi erbjuder tjänster inom:

– Mobil Kommunikation. Skicka och ta emot SMS och MMS via våra färdiga applikationer eller integrera direkt i era egna system.

– Betalningslösningar. Teknik för att ta betalt för tjänster via SMS.

 


Kontaktperson: Tobias Larsson
Kontakttelefon: 08-52509700
Epost till kontaktperson: tobias@cellsynt.com
Webbplats: www.cellsynt.com