Unicorn Telecom

Unicorn Telecom har sedan 1999 etablerat sig som en tillförlitlig leverantör av telekom, callcenter, betal- och telemediatjänster.
Tjänsterna bygger grunden för bolagets verksamhet och erbjudits till kunder av olika storlekar samt inkluderats i gemensamma projektsatsningar med externa aktörer och som utgör Unicorn Telecom AB:s trygga intäktsbas.

Unicorn Telecom hanterar alla delar av innehållstjänsternas kritiska områden som tekniska plattformar, kundtjänst, call center, intern mediaproduktion, analys- och mediaköp och står för den större delen av bolagets intäkter och vinst.


Kontaktperson: Patrik Green
Kontakttelefon: +46704416474
Epost till kontaktperson: patrik@unicorn.se