Generic Mobile Systems Sweden AB

Generic är ett svenskt teknikbolag med en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla branscher och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.

Bolaget grundades 1993 och är noterat på OMX First North (GENI).

 


Kontaktperson: Gustav Molander
Kontakttelefon: +46 (0)70 162 73 69
Epost till kontaktperson: gustav.molander@generic.se
Webbplats: www.generic.se