SMS-Teknik AB

SMS Teknik AB är en tjänsteleverantör specialiserad på SMS och MMS.

Vår breda kompetens och långa erfarenhet inom IT-branschen gör att vi kan tillgodose varje kunds unika behov.
För oss är snabba svarstider i support och personlig service av hög prioritet.
Vår ambition är att göra enkla och intuitiva tjänster med bibehållen hög flexibilitet.
Med våra tjänsters olika gränssnitt och funktioner vill vi leverera lösningar till de utmaningar, önskemål och krav som företag har.

Kontaktperson: Josefin Kjellström
Kontakttelefon: 0524-10350
Epost till kontaktperson: info@smsteknik.se
Webbplats: www.smsteknik.se