Sinch Sweden AB

Sinch sammankopplar människor och företag genom verktyg som möjliggör personligt engagemang. Med Sinch når våra företagskunder varje mobiltelefon på planeten, på några sekunder eller mindre, via mobilmeddelanden, röst och video. Sinch är en pålitlig mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch har varit lönsamt och snabbt växande sedan starten 2008. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och har lokal närvaro i mer än 30 länder.

NASDAQ Stockholm: XSTO: SINCH.


Kontaktperson: Lisa Lundell
Kontakttelefon: +46 703 414 074
Epost till kontaktperson: lisa.lundell@sinch.com
Webbplats: www.sinch.com